เหล่าผู้เข้ารอบที่หอบเอาความฝันในวงการแฟชั่นมาอย่างเปี่ยมล้น ผลงานที่ผ่านวิธีคิดมาอย่างเข้มข้น
และ ‘ดีที่สุด’ เพียงเท่านั้นที่จะได้ประจักษ์สู่สายตาบนเวทีแอลแฟชั่นวีก