ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบที่ผ่านเข้ารอบ 2 ทั้ง 10 คน กับโครงการ Thai Touch Project Season3
  1. 1. นายคณาพจน์ อุ่นศร
  2. 2. นายจินตภัทร์ ธรรมโชติ
  3. 3. นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล
  4. 4. นายฐกร วรรณวงษ์
  5. 5. นายดนวัต พฤกษ์ชินวร
  6. 6. นายธีธัช ควรตระกูล
  7. 7. นายพีรพล คล้ายสอน
  8. 8. นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี
  9. 9. นายภาณุพงษ์ อินทะมน
  10. 10. นายอัครวินท์ สุมาลย์